1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres reklamacje@candytm.pl lub pocztą polską na adres Candy Wojciech Czyżowicz, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Morelowa 11. 
    >>KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ ZWROTU/WYMIANY<<
  2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: CandyTM, ul. Morelowa 11, 97-200 Tomaszów Mazowiecki wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.candytm.pl.
  3. Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.candytm.pl oraz paragon. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
  5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.