1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres zamowienia@candytm.pl lub odesłać na adres: Candy Wojciech Czyżowicz, ul. Morelowa 11, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

2. Towar może zostać zwrócony w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia doręczenia przesyłki do Klienta, do daty potwierdzenia nadania zwrotu, np. stempla pocztowego. 

3. Zalecamy wysyłkę listem poleconym (rejestrowanym). Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem 

4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

1. ZWROT

 1. Formularz zwrotu>>KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ ZWROTU<<
 2. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, należy go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Candy, ul. Garncarska 43, 97-320 Wolbórz wraz z paragonem i dołączonym formularzem zwrotu, który jest do pobrania na stronie www.candytm.pl (pkt. 1).
 3. Koszty wysyłek ponosi kupujący.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do zwrotu w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy i prawach konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu dostępny na stronie www.candytm.pl. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu zwrotu.
 7. Zwrot za 5 zł przez Paczkomat

  1.        Wypełnij formularz zwrotu
  2.        Zapakuj przesyłkę, dodając do paczki paragon oraz wypełniony wcześniej formularz
  3.        Wejdź na stronę https://szybkiezwroty.pl/candytm i podaj swoje dane i numer zamówienia (otrzymany w wiadomości email, podczas składania zamówienia ciąg wielkich liter np. RGFTDRED)
  4.        Dostaniesz kod nadania na e-mail i sms
  5.        Nadaj paczkę w dowolnym paczkomacie, wybierając na ekranie kolejno: nadam paczkę -  mam specjalny kod
  6.        Po wprowadzeniu kodu otrzymanego sms'em otworzy się skrytka do której należy włożyć paczkę
  7.        Na tym etapie nie ponosisz żadnych kosztów. Kwota 5 zł zostanie odliczona od wartości zwrotu w momencie        realizowania przelewu.

2. WYMIANA

 1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez dokonanie zwrotu i złożenie oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

3. REKLAMACJA

 1. Formularz reklamacyjny: >>KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ FORMULARZ REKLAMACYJNY<<
 2. Towar odsyłany w ramach reklamacji powinien być czysty.
 3. Reklamowany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Candy, ul. Garncarska 43, 97-320 Wolbórz wraz z paragonem i dołączonym formularzem reklamacyjnym, który jest do pobrania na stronie www.candytm.pl.
 4. Koszty wysyłek ponosi kupujący.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.candytm.pl. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.