Z uwagi na ogromną ilość zamówień, czas realizacji wynosi do pięciu dni roboczych - dziękujemy za cierpliwość  

Darmowa dostawa już od 149 zł

Waluta
PLN EUR
PL EN

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.candytm.pl jest firma
Candy Wojciech Czyżowicz
97-320 Wolbórz ul. Garncarska 43
NIP: 752-143-00-66 , Regon 361116390
Organ rejestrowy: MINISTER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII
Rodzaj rejestru: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


2. KONTO

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta, tj. zakupy bez rejestracji.
 3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, otrzymywania powiadomień dotyczących statusu zamówienia, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.
   

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 5. Sklep www.candytm.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.  


4. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą ING Bank Śląski numer rachunku: 56 1050 1461 1000 0092 0890 4020.
 3. W tytule wpłaty należy podać nr zamówienia. W przeciwnym razie może to spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia, lub w ostateczności wpłata może być niemożliwa do zidentyfikowania.


5. TERMIN PŁATNOŚCI

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.
   

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówień następuje w ciągu 1-6 dni licząc dni robocze.
 2. W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym w/w dni robocze nalicza się po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.
 3. Czas realizacji zamówień zależy od wybranej przez Klienta formy płatności:
 • Szybka płatność Imoje/Twisto- 1-5 dni roboczych,
 • Płatność przy odbiorze - 1-5 dni roboczych,
 • Płatność przelewem tradycyjnym - 2-6 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.

 
7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju wg cennika poczty polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa i płatności” oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-3 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską) lub 2-5 dni roboczych (Paczka w Ruchu).

Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
 

8. REKLAMACJE ZWROTY WYMIANY

 1. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury zwrotu i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.
 2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres zamowienia@candytm.pl lub odesłać na adres Candy Wojciech Czyżowicz, 97-320 Wolbórz ul. Garncarska 43. Zalecamy wysyłkę listem poleconym (rejestrowanym). Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem. Formularz zwrotu dołączany jest do każdego zamówienia wraz z podpiętym do niego paragonem.
 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, należy go odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: Candy, ul. 97-320 Wolbórz ul. Garncarska 43.
 4. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy i prawach konsumenta, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Koszty wysyłek ponosi kupujący.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji lub zwrotu w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 7. Powodem reklamacji nie może być niezgodność z wymiarami podanymi przy każdym z produktów w granicy błędu +/- 3 cm. 
 8. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz zwrotu. (Dołączany jest on do każdego zamówienia wraz z podpiętym do niego paragonem). Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 9. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata. W przypadku paczek pobraniowych oraz zamówień opłaconych przelewem zwykłym zwrot zostanie zrealizowany na podany w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.
 10. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 11. Umowa sprzedaży zawarta na odległość tj. Przesyłka za pobraniem - w momencie wyboru przez klienta opcji płatności przy odbiorze, zawiera on umowę sprzedaży tzw. na odległość, na mocy której w chwili składania zamówienia towar staje się jego własnością i pozostaje nią do momentu poinformowania sprzedającego o chęci odstąpienia od zawartej umowy w przeciągu 14 dni od zakupu towaru. Nieodebranie przesyłki pobraniowej nie jest równoznaczne z rezygnacją z zamówienia. Nieodebrany przez klienta towar w dalszym ciągu pozostaje jego własnością na mocy umowy sprzedaży zawartej na odległość. W związku z powyższym:

   a) Kupujący zobowiązany jest dokonać zwrotu kosztów przesyłki jakie sprzedawca poniósł celem dostarczenia towaru pod wskazany przez klienta w zamówieniu adres na rachunek bankowy widniejący na stronie sklepu w zakładce "Informacje o sklepie",

   b) Do 14 dni od zakupu poinformować sprzedawcę o rezygnacji z towaru poprzez formularz lub drogą mailową podając w tytule maila nr zamówienia. 

  W przypadku nie poinformowania sprzedającego o rezygnacji z zakupu w wyżej określonym przedziale czasowym - sprzedawca zastrzega sobie prawa do roszczeń co do zwrotu należności za niezapłacony towar i koszt poniesiony przez firmę na dostarczenie towaru, oraz naliczał będzie ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.


   

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres zamowienia@candytm.pl lub pocztą polską na adres Candy Wojciech Czyżowicz, ul. 97-320 Wolbórz ul. Garncarska 43. (wyjątkiem jest bielizna, która nie podlega zwrotowi). 
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 3. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym.
 4. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
   

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Klient będący przedsiębiorcą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Zwrot będzie rozpatrywany tylko w przypadku gdy:

  a)     W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy kupujący powiadomi o swojej decyzji w tej sprawie firmę Candy Wojciech Czyżowicz, ul. 97-320 Wolbórz ul. Garncarska 43, w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (przy pomocy wysłanej wiadomości e-maila na adres zamowienia@candytm.pl). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego formularza odstąpienia od umowy.

  b)     Klient będący przedsiębiorcą prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą;

  c)     Umowa, która zostaje zawarta ze sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.

  (Zgodne z Dz.U. z 2019r poz. 1495).

11. INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz klientów następujące usługi:
  a. Umożliwianie zawierania w Sklepie drogą elektroniczną umów sprzedaży towarów zgodnie z niniejszym regulaminem
  b. Umożliwianie rejestracji w e-sklepie i stworzenie konta klienta
  c. Wysyłanie drogą elektroniczną informacji handlowej dotyczącej towarów oraz wiadomości informujących o aktualnym statusie zamówienia.
 2. Warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną są następujące:
  a) Dostęp do sieci Internet,
  b) Korzystanie z przeglądarki internetowej (typu Internet Explorer, Google Chrome, FireFox lub podobne)
  c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  a. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów
  b. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  c. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Candy Wojciech Czyżowicz, ul. Garncarska 43, 97-320 Wolbórz, mailowo pod adres zamowienia@candytm.pl lub telefonicznie, pod numerem 512 293 521
  d. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  e. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
   

OBJAŚNIENIE:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.
KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
SPRZEDAWCA– Candy Wojciech Czyżowicz, ul. 97-320 Wolbórz ul. Garncarska 43 NIP: 752-143-00-66 , Regon 361116390
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

 

 

 

REGULAMIN PROMOCJI ‘’GRATIS DO GRUDNIOWYCH ZAKUPÓW 2019’’

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.   Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej gratis do grudniowych zakupów 2019.
 2. Promocja jest organizowana przez Candy Wojciech Czyżowicz. z siedzibą w Wolborzu  przy ul. Garncarskiej 43, 97-320 Wolbórz.
 3.  Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 01 grudzień 2019 roku i trwa do dnia 31 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów przewidzianych zgodnie z Regulaminem. Organizator poinformuje o zakończeniu Promocji na stronie www.candytm.pl oraz na portalu społecznościowym pod adresem https://www.facebook.com/xCandyTM.
 5.  Gratis w rozumieniu oznacza mikołajkowy długopis, opaskę lub ozdobną skarpetę na prezent.
   

ZASADY PROMOCJI

 

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która złoży zamówienie w wyżej wymienionym terminie oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia warunki Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją (dalej „Produkty”) są wszystkie artykuły dostępne do sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.candytm.pl.
 4. Promocja polega na przyznaniu prawa do określonego gratisu każdemu uczestnikowi, który dokona zakupu w czasie trwania Promocji.
 5. Uczestnik Promocji otrzyma wybrany losowo gratis wraz z zamówieniem, którego dotyczył w terminie wynikającym z regulaminu sklepu www.candytm.pl (tj. w terminie realizacji zamówienia).
 6. Gratis stanowi integralną część całego zamówienia.
 7. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega również otrzymany gratis w stanie nienaruszonym.
 8. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia punkt 6 oraz 7 nie obowiązuje. *
 9. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie internetowym www.candytm.pl.
 10. Uczestnik nie ma możliwości wymiany gratisu na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.
 11. Uczestnik nie może domagać się, aby gratis miał szczególne właściwości.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres zamowienia@candytm.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.candytm.pl
 4. We wszystkich sprawach dotyczących Programów, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Organizator uprawniony jest do wykluczenia uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę możliwości otrzymania gratisu.
 7. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

 

* Kupujący może zatrzymać gratis w przypadku gdy, zatrzyma przynajmniej jeden produkt z całego zamówienia.